Jansen vratra, prozori, fasade i krovovi

Janisol vrata

Janisol prozori

Neizolovan sistem vrata i prozora

Janisol fasade i krovovi

Jansen sklapajući zid

Protivpožarna vrata

Jansen A.G. (Švajcarska) osnovan 1923. je lider u proizvodnji profila za čelične fasade, vrata i prozore. Prednost čeličnih profila u odnosu na aluminijumske su elegantni dizajn (tanji profili), veća nosivost, nema limita u dimenzijama, itd. Arhitekte su te prednosti primetile i oduševljeno primenjuje Jansen sisteme u svojim projektima.

Čelični sistemi fasada, vrata i prozora masovno počinju da se primenjuju kada su proizvedeni termoizolovani profili. Jansen danas nudi elegantne, termoizolovane profile koji se mogu koristiti i kod pasivnih kuća.

Mass d.o.o. uz Jansen profile danas stvara prava remek dela na objektima širom Evrope.